Informācija

2022. gada 26. maijs

Labās prakses diskusija "Mūsu nākotne ir tagad!"

  Pirmdien, 23. maijā, Krāslavas novada centrālā bibliotēka notika sabiedrības informēšanas pasākums par Eiropas Savienības jautājumiem - skolēnu pašpārvaldes līderu labās prakses diskusiju pēcpusdiena ar mērķi veicināt jauniešus kļūt par aktīviem un iesaistītiem pilsoņiem kā vietējās politikas īstenošanas un ES līdzdalības dialogu un pasākumu veidošanas dalībniekiem, ievērojot cilvēktiesības, kultūras tradīcijas un vienlīdzību cieņā, kā arī baudot vienlīdzīgas iespējas un pieredzi, kas ļauj viņiem attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences, lai pilnvērtīgi iesaistītos visos sabiedrības aspektos.

Uz pasākumu tika aicināti Krāslavas novada vidusskolu, ģimnāzijas un PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienības skolēni un pedagogi. Neskatoties uz izglītības iestāžu noslogotību mācību gada nogalē pasākumu apmeklēja Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu Padome, Kraslavas Varaviksnes Vidusskola un Dagdas Vidusskola skolēni un pedagogi, Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Juli AnnaJulianna Moisejenkova, kā arī Dagdas bibliotēka Bērnu literatūras nodaļas un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas speciālisti, un citi interesenti.

Pasākuma dalībniekus ar savu klātbūtni un aizraujošu stāstījumu priecēja mūsu novadniece, Latvijas Ārpolitikas institūta domnīcas dalībniece, autentiska ekotūrisma piedzīvojuma Lost in Latgale Kayaking tūrisma uzņēmēja Evija Djatkoviča (Vagale), kas iezīmēja Eiropas nākotni, mūsdienu jauniešu perspektīvas, ietekmi uz sabiedrisko politiku un politisko lēmumu pieņemšanu, veicinot dialogu starp jauniešiem un speciālistiem. Ne mazāk svarīga pēcpusdienas tēma bija drošība Latvijas austrumu pierobežas reģionos. Pasākuma raitu gaitu nodrošināja moderatore Krāslavas ģimnāzijas vēsture un sociālo zinību skolotāja Dzintra Rateniece. Savukārt, skolēni dalījās savā un savu skolasbiedru labās prakses pieredzē, kā piemēram, dalība programmā Erasmus+ , Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, Latvijas skolas somas projekta ietvaros, dalība debašu klubā u.c. pašvaldības un valsts mēroga pasākumos.

Atbalstot ukraiņu bēgļu ģimenes ar bērniem, Varavīksnes vidusskolā šobrīd mācās vairāku ģimeņu jaunieši, kas veiksmīgi iikļāvušies Varavīksnes vidusskolas kolektīvā, apgūst latviešu valodu un aktīvi iesaistās skolas kultūras dzīvē. Kultūras tradīcijām multinacionālā vidē, konkrēti pierobežu ietekmē, pievērsās Krāslavas Varavīksnes vsk. latviešu valodas un krievu valodas skolotāja I.Gončarova. Neizpalika arī bez jautājumiem, kas nenoliedzami tika uzdoti gan no jauniešu puses, gan pedagogu puses.

Par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu Krāslavas ģimnāzijā un dalībnieku darbu grupās, apspriežot Latvijas demokrātijas stiprās un vājās puses, dalījās skolotāja Viktorija Nalivaiko. Darbs tika organizēts lekciju, atklāto stundu veidā par ES aktualitātēm ar EP deputātiem, praktiskas nodarbības par pilsoniskās līdzdalības tēmu, diskusijas par Latvijas jauniešu iesaisti konferencē par Eiropas nākotni, sarunas ar Latvijas lielāko mediju pārstāvjiem Latvijā par medijpratību u.c tēmas un šogad, protams, tas notika tiešsaistē.

Vēl pirms pandēmijas Krāslavas ģimnāzijas skolēniem bija iespēja klātienē piedalīties Euroscolas programmā un doties uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā, taču šogad tas notika attālināti pieslēdzoties.

Dagdas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieces iezīmēja savus ieguvumus, piedaloties projekta Erasmus+ aktivitātēs - iepazīstot ES valstis, to kultūru, politiku, dibinot jaunus kontaktus un rosinot jaunas radošas idejas jauniešu vidū.

Attālinātais darbs šodien nozīmē pieejamību un iespēju sasniegt darba rezultātus, izmantojot dažādus digitālus rīkus, ko jaunieši ir iecienījuši un labprāt pielieto. Taču tikpat svarīgi pasākuma laikā bija veicināt jauniešu digitālās prasmes un medijpratības attīstību, mācot atpazīt dezinformāciju, propagandu, un ļaut pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos. Šai aktivitātei Krāslavas novada centrālās bibliotēkas IT speciāliste Ilona Cabule bija sagatavojusi zināšanu testu, izmantojot digitālo rīku – Kahoot.

Apsveicamus rezultātus uzrādīja Rihards, Milāna un Dēvids

Pasākuma laikā bija vērojama viena no caurviju prasmēm - sadarbības prasme. Sevišķi uzskatāmi tas notika darbojoties radošajā aktivitātē “Spēļošanās vieno mūs”, kur Dagdas bibliotēkas BLN speciālistes Ilona Bronka un Ilona Augustova, uzrunājot klātesošos:” Īpazeisimīs! "Putreņvourdu vuoceleite"! ”, iesaistīja visus pasākuma dalībniekus latgaliešu valodas pilnveides aktivitātē, uzspēlējot galda spēli "Putreņvourdu vuoceleite".

Un mums tas izdevās!

Sirsnīgi pateicamies mūsu pasākuma viesei Evija Djatkoviča par radīto prieku un kopā būšanas sajūtu, pasākuma vadītājai un moderatorei Dzintrai Rateniecei par pasākuma īpašo auru, skolu pārstāvjiem un bibliotēku speciālistiem par svētku sajūtas radīšanu, kā arī preses pārstāvjiem, īpaši Dagdas Kultūras centra Sabiedrisko attiecību speciālistei Sanita Karpoviča par perfektām bildēm.

Īpaša atzinība Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai par ierosmi, pasākuma organizācijas iespēju, finansiālo atbalstu, kā arī par grāmatu un suvenīru nodrošinājumu.

Paldies Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Juliannai Moisejenkovai par izrādīto interesi pasākuma idejas plānošanā!

Pasākums notika ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrija atbalstu.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas metodiķe,

Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore

Žaneta Moiseja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru