Informācija

2023. gada 26. sept.

26. septembris – Eiropas Valodu diena

26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta valodu daudzveidībai un to apguvei.

Aptuveni 40 līdz 50 miljoni ES iedzīvotāju runā kādā no 60 reģionālajām un mazākumtautību valodām, no kurām dažu pastāvēšana ilgtermiņā ir nopietni apdraudēta.

UNESCO Apdraudēto valodu atlantā ir iekļautas divas valodas, kas raksturīgas tikai Latvijas reģionam, – latgaliešu valoda un lībiešu valoda.

Pirmo reizi kā valsts valodas mērķis ir noteikts vēsturiskā latviešu valodas paveida ‒ latgaliešu rakstu valodas ‒ attīstība un lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas Latvijā saglabāšana.

Valoda nav tikai saziņas vai informācijas līdzeklis, tā ir kultūrmantojuma sastāvdaļa, nacionālās literatūras izteiksmes līdzeklis, tilts starp paaudzēm, nacionālās identitātes un specifikas nesēja.

Latviešu valoda ir mūsu nacionālās identitātes pamatiezīme. Taču tās attīstības avots vienmēr ir bijuši reģionālie un teritoriālie latviešu valodas paveidi, kā arī mijiedarbība ar lībiešu valodu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru