Informācija

2023. gada 18. sept.

Dzejas stunda "Pilsētas motīvs dzejā"

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, un 13.septembrī vienpadsmito klašu skolēni kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ainu Slesari rīkoja dzejas lasījumus Dagdas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. “Dzeja elpo!” un mūzika skan pilsētā, piepilsētā, mazpilsētā, lielpilsētā, valstspilsētā, galvaspilsētā… Jaunieši lasīja dzeju par pilsētām, diskutēja par dzejas rakstīšanu un popularizēšanu, ar interesi ieklausījās sava novadnieka Baltjanča mūsdienīgajās dzejas rindās. Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona pārsteidza klausītājus ar 2002.g. (Dagdai – 10 gadi) tapušajiem veltījuma dzejoļiem, kurus sarakstīja Māris Kromāns un Sarmīte Mundure. Vai mūsdienu jaunieši varētu uzrakstīt veltījumus mūsdienu Dagdai? Radošuma izpausme un nākotnes redzējums ir mūsu jaunā iespēja, sagaidot Dzejas dienu jubileju – 60 gadi!

Aivars: Manuprāt, dzeja ir kā okeāns. Kad lasu dzeju, it kā ienirstu metaforu, salīdzinājumu, simbolu viļņos. Dzeja ir glezna.

Anastasija G: Dzejas dienu lasījumos katram bija savs īpašais dzejolis, katrs saskatīja sev nozīmīgo un īpašo.

Raivis: Daudz kas ir atkarīgs no tā, kā dzejoļa lasītājs izjūt saturu, izteiksmi.

Adelīna: Jauki pavadīts laiks ar klases biedriem, audzinātāju un bibliotekārēm.

Vjačeslavs: Ieklausoties dzejā, radās vēlme apmeklēt Roju, Kuldīgu, iziet un izjust A. Čaka Rīgas elpu.

Evelīna: Bibliotēkas atmosfēra ļāva izjust dzejisko elpu grāmatās.

Anastasija P: Paldies par citādi pavadīto literatūras stundu!

Kristīne: Paldies, Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ilonai, par palīdzību dzejoļu izvēlē, saldajām dāvanām!


Paldies Dagdas vidusskolas 11.a, 11.b klašu skolēniem, latviešu valodas un literatūras skolotājai Ainai Slesarei par sadarbību! 
Foto: Ilona Bronka
         Linards Kalniņš

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru