Informācija

2021. gada 5. maijs

DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻAS literāro pasākumu darba plāns 2021. gada maijam

Maijs

Datums, laiks

Pasākuma veids, temats un nosaukums

05.05.– 31.05.

Literatūras izstāde

Spēja uzburt savu skaidro...”,dzejniecei, rakstniecei un tulkotājai Vizmai Belševicai – 90

05.05.– 31.05.

Literatūras izstāde

Spēlēju tālāk - savu itin kā dzīvi…”, latviešu rakstniecei Dagnijai Dreikai – 70

05.05.– 19.05.

Literatūras izstāde “Mammīt, viss šodien TEV!”, Māmiņu dienas ieskaņai

maijs

Virtuāli radošā darbnīca Es savai māmiņai...”, aktivitātē piedalīsies Aleksandrovas pamatskolas skolēni.

07.05.

Virtuālā viktorīna “Es & ES”,Tiešsaistes platformā Zoom sadarbībā ar Dagdas vidusskolas 8.a klasi un skolotāju Ainu Slesari

17.05.

Informācijas diena “Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā maijā, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus

maijs

Attālināta bibliotekārā stunda “Ceļojums grāmatā turpinās...”PII “Saulīte” audzēkņi virtuāli iepazīstas ar jaunākajām grāmatām Bērnu literatūras nodaļā maijā

24.05.-

04.06.

Prāta vingrināšana ikvienam!

Anagrammas brīviem vakariem”


Maijs-decembris

Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijā 2021!” lasīšanas veicināšanas programma
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru